Truy cập nội dung luôn

 

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa giá đình tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: số 9, đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên

ĐT: 02083854437