Truy cập nội dung luôn

Tin tức sự kiện

Thông báo hoạt động của trang thông tin điện tử CCHC

15-06-2022

Thông báo hoạt động của trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Thái Nguyên

Truyền thông về Dân số -Kế hoạch hoá gia đình

14-06-2022

Thái Nguyên: Truyền thông về Dân số -Kế hoạch hoá gia đình tại khu nhà trọ công nhân Khu công nghiệp Điềm Thụy.

Chi cục DS - KHHGĐ kiểm tra, giám sát Chiến dịch truyền thông

10-06-2022

Chi cục DS - KHHGĐ kiểm tra, giám sát Chiến dịch truyền thông tăng cường lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao đợt 1 năm 2022 tại cơ sở

CUỘC THI ONLINE CHỤP ẢNH/ VẼ TRANH GIỮ TAY SẠCH KHUẨN HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH TAY THẾ GIỚI 5/5

23-05-2022

CUỘC THI ONLINE CHỤP ẢNH/ VẼ TRANH GIỮ TAY SẠCH KHUẨN HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH TAY THẾ GIỚI 5/5

Truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng chống xâm hại cho trẻ em

20-05-2022

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng chống xâm hại cho trẻ em

Tuyên truyền công tác Dân số trong tình hình mới

18-05-2022

Tuyên truyền công tác Dân số trong tình hình mới tại công đoàn Ngành Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số và miền núi

19-04-2022

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thái Nguyên, tăng cường các hoạt động về thực hiện công tác dân số cho công nhân, viên chức, người lao động.

13-04-2022

Thái Nguyên, tăng cường các hoạt động về thực hiện công tác dân số cho công nhân, viên chức, người lao động.

Nâng cao kiến thức CSSKSS cho VTN/TN học sinh là người dân tộc thiểu số

08-04-2022

Nâng cao kiến thức CSSKSS cho VTN/TN học sinh là người dân tộc thiểu số

Thêm hàng trăm nghìn phụ nữ sẽ được tiếp cận thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

31-03-2022

Ít nhất 250.000 phụ nữ trong nhóm đối tượng đích của Dự án RESPOND được tiếp cận thông tin SKSS, bình đẳng giới và tầm quan trọng của việc tìm kiếm các dịch vụ thiết yếu kịp thời.