Truy cập nội dung luôn

Truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

12-06-2023 15:43

Truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tại thành phố Thái Nguyên

Từ ngày 09/6 đến ngày 11/6/2023, Phòng Dân tộc thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 06 phường/xã thuộc thành phố Thái Nguyên là Thịnh Đức, Phúc Trìu, Sơn Cẩm, Linh Sơn, Đồng Bẩm, Quan Triều cho đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng ở xóm; Chi hội trưởng, phó các đoàn thể ở xóm, người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu. Đây là một trong những hoạt động thực hiện các nội dung Tiểu dự án 2 Dự án 9 (giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cân huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của UBND thành phố Thái Nguyên triển khai trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên năm 2023.

Đồng chí Đinh Ngọc Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên tham dự và báo cáo viên tại hội nghị. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền thông một số quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến sức khỏe và đời sống của con người; những quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Hội nghị được tổ chức với ý nghĩa mỗi đại biểu tham dự là sẽ hạt nhân tích cực trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS & MN, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ảnh: Hội nghị tại phường Quan Triều – TP Thái Nguyên

 

Ảnh: Đồng chí Đinh Ngọc Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ

tuyên truyền tại hội  nghị


Chi cục Dân số - KHHGĐ