Truy cập nội dung luôn

Tin hoạt động của đơn vị

Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép

20-06-2022

Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đợt 1

Truyền thông về Dân số -Kế hoạch hoá gia đình

14-06-2022

Thái Nguyên: Truyền thông về Dân số -Kế hoạch hoá gia đình tại khu nhà trọ công nhân Khu công nghiệp Điềm Thụy.

Chi cục DS - KHHGĐ kiểm tra, giám sát Chiến dịch truyền thông

10-06-2022

Chi cục DS - KHHGĐ kiểm tra, giám sát Chiến dịch truyền thông tăng cường lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao đợt 1 năm 2022 tại cơ sở

Truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng chống xâm hại cho trẻ em

20-05-2022

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng chống xâm hại cho trẻ em

Tuyên truyền công tác Dân số trong tình hình mới

18-05-2022

Tuyên truyền công tác Dân số trong tình hình mới tại công đoàn Ngành Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số và miền núi

19-04-2022

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thái Nguyên, tăng cường các hoạt động về thực hiện công tác dân số cho công nhân, viên chức, người lao động.

13-04-2022

Thái Nguyên, tăng cường các hoạt động về thực hiện công tác dân số cho công nhân, viên chức, người lao động.

Nâng cao kiến thức CSSKSS cho VTN/TN học sinh là người dân tộc thiểu số

08-04-2022

Nâng cao kiến thức CSSKSS cho VTN/TN học sinh là người dân tộc thiểu số

Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2022

19-01-2022

Sáng ngày 19/01/2022, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2022 với sự tham dự của các đoàn viên công đoàn, công chức của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

Kiểm tra liên ngành về công tác Dân số

12-11-2021

Thực hiện Quyết định số 795/QĐ-SYT ngày 03/11/2021của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện thẩm định số liệu hệ thống thông tin các chỉ tiêu và công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.