Truy cập nội dung luôn

Sinh hoạt chuyên đề

15-05-2023 10:54

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và triển khai hoạt động tháng 5 năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/CB ngày 22/3/2023 của Chi bộ Chi cục Dân số Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Thái Nguyên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khái vọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thái nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

 Ngày 09/5/2023 Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại khu di tích lịch sử Bác Hồ tại K9 (Đá Chông, Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội) với hoạt động tham quan, học tập thực tế, triển khai hoạt động tháng 5.

Thông qua chuyến thăm thực tế tại khu di tích lịch sử Bác Hồ K9, mỗi đảng viên, công chức và người lao động trong Chi cục DS-KHHGĐ sẽ thấm nhuần những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành đạo đức, văn hoá, lẽ sống,  là hành động tự giác trong công việc và tác phong sinh hoạt hàng ngày.

Một số hình ảnh của Chi bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

tỉnh Thái Nguyên tại Khu di tích lịch sử K9

 

 

 

 


Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên