Truy cập nội dung luôn

Đại hội Công đoàn Chi cục DS-KHHGĐ

14-10-2022 16:30

Đại hội Công đoàn Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Ngày 14/10/2022, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Vũ Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Công đoàn ngành y tế tới dự và chỉ đạo.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 (kéo dài 2022) và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm BCH, nhiệm kỳ 2016-2021 (kéo đai 2022); kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình phong trào công chức, viên chức, người lao động và kết quả hoạt động Công đoàn trong 6 năm (2016 - 2022), phân tích những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ tới (2023 - 2028).

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, bàn các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, phát triển đoàn viên; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đổi mới sinh hoạt công đoàn theo hướng chủ động, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh của cơ quan Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Công đoàn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động, đưa phong trào của đơn vị ngày một tiến lên đáp ứng được yêu cầu của ngành và Công đoàn đề ra.

 

Đ/c Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục Trưởng tặng hoa chúc mừng

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đinh Ngọc Văn tái cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở và thay mặt Công đoàn Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội XV Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên. Nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển đơn vị; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỷ luật lao động của đoàn viên công đoàn; nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CBCCNLĐ; sử dụng hiệu quả tiết kiệm nguồn tài chính Công đoàn, tập trung chi cho các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

 

 


Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên