Văn bản

 • 34/2023/TT-BYT

  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế

 • 02/2021/TT-BYT

  Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công tác viên dân số

 • 01/2021/TT-BYT

  Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

 • 588/QĐ-TTg

  Quyết định 588/QĐ-TTg Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng

 • 537/QĐ-TTg

  Quyết định số 537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

 • 27/Kh-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”

 • 134/QĐ-UBND

  Quyết định Vê việc ban hành Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 868207